Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar

“Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar” isimli kitap iki cilt olarak Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2016 yılında yayımlanmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi alanında Türkiye’de ve yurt dışında çalışmış 62 yazarın katılımıyla ortaya konulan eserde gerek kuramsal gerekse uygulamaye yönelik bölümler bulunmaktadır.

Yayında yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Cilt 1

 1. Tarihî Seyirde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I: Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
 2. Tarihî Seyirde Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi II: Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi – Yunus Emre Enstitüsü
 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Temel Düzeyde İletişim ve Uygulamalar
 4. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İletişimsel ve Tematik Yaklaşım
 5. Bütünleşik Dil Öğretimi
 6. Öğretmen Yeterlikleri Açısından Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
 7. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisinin İşlevi ve Öğretimi
 8. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Materyal Kullanımı
 9. Beden Dilinin Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Önemi
 10. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına Yönelik Yönelik Uygulamalar
 11. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Glottodrama Metodu” Üzerine
 12. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Sınıf İçerisinde Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
 13. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü Modeli
 14. Yunus Emre Enstitüsü Ders Araç-Gereçlerinin Yunus Emre Enstitüsü Modeline Göre Değerlendirilmesi
 15. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Z-Kitap Yapımı ve Uygulaması
 16. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yardımcı Okuma Kitaplarından ve Metinlerinden Yararlanma

Cilt 2

 1. Arnavutluk‘ta Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (İşkodra Örneği)
 2. Arnavutluk‘ta Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (Tiran Örneği)
 3. Bosna Hersek‘te Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri – Researchgate’de gör.
 4. Gürcistan‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
 5. Kosova‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
 6. Macaristan‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
 7. Makendonya‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
 8. Mısır‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (İskenderiye Örneği)
 9. Mısır‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (Kahire Örneği)
 10. Moğolistan‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
 11. Polonya‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri
 12. Romanya‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (Bükreş Örneği)
 13. Romanya‘da Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri (Köstence Örneği)
 14. Ürdün‘de Türkçe Öğretimi, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

Söz konusu yayının künye bilgileri şu şekildedir:

Develi, H., Ateş, Ş. Çobanoğlu, Ş., Balcı, M., Gültekin, İ., Temur, N., Ademi, R., Kurt, M., Erdem, İ., Karatay, H., Melanlıoğlu, D., Mert, O., Pilav, S. ve Ülker, M. (2016). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar (Cilt 1 ve 2). İstanbul: Kültür Sanat Basımevi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x