Göçmenlere Türkçe Öğretimi

İnsanlık tarihi kadar eski olan “göç olgusu” günümüzde de pek çok ülkeyi ve insanı olumsuz yönde etkilemektedir. Uluslararası Göç Örgütü 2020 yılı verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 270 milyon uluslararası göçmen bulunmaktadır. 2011 yılı sonrasında Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar ve bu karışıklıklardan doğan savaş ortamı milyonlarca Suriyeli yerinden etmiş, Türkiye’de bu göç dalgasından en çok etkilenen ülke konumuna yükselmiştir. O tarihten bugüne geçen süreçte göç hareketinin önüne geçilmesinin kolay olmayacağı, vatanlarından ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin kısa vadede ülkelerine dönmelerinin imkânsız olduğu ortaya çıkmış; bu kişilerin beslenme, barınma, eğitim gibi temel haklarının karşılanması ihtiyacı doğmuştur.

Mevcut krizin çözümüne yönelik çalışmalar incelendiğinde Suriyelilerin günlük hayatlarını ve eğitimlerini sürdürmelerine yönelik olanların başı çektiği görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’ye göç eden Suriyelilerin topluma entegre olabilmesini kolaylaştırmak için yapılablecek en önemli çalışma onların Türk dilini ve kültürünü öğrenmelerini sağlamaktır.

Türkiye’de gerek devlet kurumu gerekse özel teşebbüs şeklinde Suriyelilere Türkçe öğreten pek çok kurum bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların dil öğretim süreçlerini planlama aşamalarında, dil öğretim setlerinde ve yararlandıkları materyallerde farklılıklar bulunmakta, alanda çalışacak yetişmiş iş gücünü bulmak zor olmaktadır.

Yabancılara Türkçe öğretimi alanyazını incelendiğinde, göçmenlere Türkçe öğretimi meselesini ele alan akademik çalışmaların sayısının yetersiz olduğu görülmüş; dil öğretim süreçlerinin standart hâle getirilmesi, alanda çalışan akademisyenlerin tecrübelerinden yararlanılması, yetişen genç öğreticilerin belli başlı yeterlikleri kazanarak görevlerine başlamalarının sağlanması gibi amaçlarla “Göçmenlere Türkçe Öğretimi” kitabı hazırlanmıştır.

Kitaptaki akademik bölümlere ve yazarlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

 1. Bölüm: Göçmenlere Dil Öğretimine İlişkin Temel Kavramlar – Dr. Mehmet Emre ÇELİK
 2. Bölüm: Göçmen Çocukların Türkçe Eğitiminde Dikkate Alınması Gereken Faktörler ve Genel Yaklaşım – Dr. Burak TÜFEKÇİOĞLU
 3. Bölüm: Dil İhtiyaç Analizi Çalışmaları ve Göçmenlerin Türkçe Öğrenme Nedenleri – Dr. Önder ÇANGAL
 4. Bölüm: Kültürlerarası İletişimsel Dil Yeterliliği Bağlamında Göçmenlere Türkçe Öğretimi – Dr. Latif İLTAR
 5. Bölüm: İki Dillilik ve Göçmen Çocuklara Türkçe Öğretimi – Dr. Gözde DEMİREL
 6. Bölüm: Kapsayıcı Eğitim Çerçevesinde Göçmen Öğrencilere Farklılaştırılmış Türkçe Öğretiminin Yansımaları – Dr. Gürkan MORALI
 7. Bölüm: Göçmen Çocuklara Türkçe Öğretiminde Yararlanılan Metinler – Dr. Emine AKYÜZ
 8. Bölüm: Göçmen Çocuklara Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Öneriler ve Örnek Bir Uygulama – Furkan ŞAHİN
 9. Bölüm: Göçmen Çocuklara Türkçe Öğretiminde Dijital Öyküleme Uygulamaları – Dr. Perihan Gülce ÖZKAYA
 10. Bölüm: Göç Deneyiminin Aile Kavramlaştırması Üzerindeki Rolü: Bilişsel Anlambilim Çerçevesinde Bir Analiz – Dr. Ayşe Eda GÜNDOĞDU
 11. Bölüm: Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’ye ve Türk Eğitim Sistemine Uyumuna Dair Uygulamalar – Ezgi İNAL
 12. Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’nin Göçmen Politikalarının Karşılaştırılması: MIPEX Verileri Bağlamında Bir Değerlendirme – Dr. Emrah BOYLU
 13. Göçmenler İçin İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politikası – Dr. Umut BAŞAR
 14. Belçika’nın Flaman Bölgesinde Göçmenlere Resmî Dil (Flamanca) Öğretim Modeli ve Değerlendirmesi – Doç. Dr. Feyza ALTINKAMIŞ
 15. Fransa’da Göçmenlere Yönelik Dil Eğitimi Politikası ve Uygulamaları – Dr. Duygu AK BAŞOĞLU – Cansu AKSU RAFFARD

Söz konusu yayının künye bilgileri şu şekildedir:

Başar, U. ve Tüfekçioğlu, B. (2020). Göçmenlere Türkçe Öğretimi. Ankara: Nobel.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x