Türkçe Eğitimi ve İletişim

SUNUŞ’TAN

İletişim, iki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak birbirlerini anlama sürecidir. Bu süreç içerisinde, karşımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde iletmek, iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır. İki insan karşısındakinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar. Bundan sonra, söylediği, söylemediği, yaptığı, yapmadığı her şeyin anlamı olur.

İletişim, daha çok sosyal ihtiyaçlarla ilgilidir. İnsanoğlu için fizyolojik ihtiyaçlar ne kadar önemliyse, sosyal ihtiyaçlar da bir o kadar önemli ve gereklidir. Yaradılışı gereği sosyal bir varlık olan insanoğlu, bu özelliğinden ötürü iletişim kurma onun için vazgeçilmez hâle getirmektedir. İletişimi bu kadar önemli ve gerekli kılan bir diğer unsur da onun doğrudan beşerî bir gereklilik oluşuyla ilişkilidir. Yeryüzündeki diğer varlıklar da tıpkı insanlar gibi yaşamlarına devam edebilmek için iletişim kurmaktadırlar. Tehlikeden kaçma, beslenme, barınma ihtiyaçlarını içgüdülerle hareket ederek yerine getirmektedirler. Oysa insan, diğer canlılardan farklı olarak içgüdüleriyle değil, akıl ve düşünme melekeleriyle hareket etmektedir. Bu durum, insanı diğer canlılardan ayıran özel bir niteliktir.

İletişim duygu, düşünce ve isteklerin bir kanal aracılığıyla göndericiden alıcıya iletilmesi ve mesajın algılanıp algılanmadığıyla ilgili alıcıdan göndericiye dönüt verilmesini içeren döngüsel süreçtir. Bu sürecin temel unsurlarıgönderici, alıcı, kanal, mesaj, kodlama ve geri bildirimdir. İki kişi arasındaki basit bir konuşmadan kitle iletişim araçlarından alıcılara iletilen içeriklere varıncaya kadar her iletişim sürecinde burada sıralanan unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlardan bir veya birkaçında meydana gelebilecek olası aksamalar iletişim sürecinin sekteye uğramasına sebep olmaktadır. Bu nedenle etkili bir iletişim sürecinin gerçekleştirilebilmesi için iletişime dâhil olan tüm unsurların eşgüdüm içinde işlemesi gerekmektedir.

İletişim kavramı, Türkçe öğretiminin merkezinde yer alan temel dil becerileri (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ile doğrudan ilişkilidir. Çünkü dinleme ve okuma anlamaya, konuşma ve yazma ise anlatmaya yönelik düşünce, tutum ve eylem içermektedir. Dolayısıyla gerek herhangi bir konudaki duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi gerekse ifade edilenlerin nitelikli bir biçimde anlaşılarak içselleştirilmesi bireylerin iletişim becerilerine sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu durum, Türkçe öğretimiyle iletişim olgusu arasındaki ilişkiyi ele almayı kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kitapta, söz konusu ilişki farklı boyutlarıyla tartışmaya sunulmuştur.

Kitaptaki akademik bölümlere ilişkin bilgiler şu şekildedir:

  1. Genel Hatlarıyla İletişim ve Dil-İletişim İlişkisi
  2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve İletişim – Öğretim Görevlisi Önder Çangal
  3. Türkçe Dersi Öğretim Programlarının İletişim Bağlamında Değerlendirilmesi
  4. Dinleme ve İletişim
  5. Konuşma ve İletişim
  6. Yazma ve İletişim
  7. Okuma ve İletişim

Söz konusu yayının künye bilgileri şu şekildedir:

Aytaş, G. ve Kaplan, K. (2019). Türkçe Eğitimi ve İletişim. Ankara: Akçağ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x