Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Politika, Program, Yöntem ve Öğretim

ÖN SÖZ

Bir kavram olarak “Bilim” birbirine benzeyen varlıkların veya kavramların birbirinden ayrılan özellikleri bakımından sınıflandırılması ile başlar. Bilimin konusu olan ve bir sınıflandırmaya dâhil olan her şey, birbiriyle alakalı benzer ve farklı özellikler göz önünde bulundurularak ele alınır. Bilim dalı olarak dil ve edebiyat ele alındığında benzer şekilde alanda yaşanan gelişmeler doğrultusunda Türk dilinin ve Türk edebiyatının kendi içinde farklı bilim dallarına ayrıldığı görülmektedir. Bu bağlamda son yıllarda Türkçe eğitimi alanında yaşanan gelişmelerle birlikte yabancı dil olarak Türkçe öğretimi bilim dalı ortaya çıkmıştır. Bilimsel çalışmaların sınıflandırılması ve konuları bakımından konumlandırılması ilkeleri bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sorunsalı alanyazında ciddi bir şekilde gündem oluşturmaktadır.

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin sayısının her geçen gün daha da arttığı günümüzde ilgili alanda çalışan akademisyenler olarak görevimiz yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki teori, uygulama ve öğretici yetiştirme açığını kapatmaktır. Bu düşünce doğrultusunda YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Politika, Program, Yöntem ve Öğretim adlı eser Türkçeye gönül verenlerin hizmetine sunulmuştur. Kitap, alan yazında yer alması gerektiği tespit edilen konular ele alınarak on başlık hâlinde sıralanmıştır.

Eserin Türklük Bilimi çalışmalarında ve bilhassa Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi çalışmalarında kullanılacak faydalı bir kaynak olması dileğiyle…

Editörler

Kasım, 2019

Kitaptaki akademik bölümlere ve yazarlarına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

 1. Bölüm: Dil Edinimi, Dil Öğrenimi/Öğretimi ve Dil Eğitimi Üzerine Tartışmalar
  Dr. Latif İLTAR
 2. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Politikası Nasıl Olmalıdır?
  Dr. Umut BAŞAR
 3. Bölüm: Öğrenen İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Program Geliştirme
  Doç. Dr. Nurşat BİÇER
 4. Bölüm: Dil Öğretim Yöntemlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı
  Dr. Emrah BOYLU
 5. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Metin Uyarlama
  Dr. Cihat Burak KORKMAZ
 6. Bölüm: Türkçe Kalıplaşmış Sözlerin (Atasözü, Deyim, İkileme, Kalıp Söz) Öğretimi
  Dr. Mehmet Emre ÇELİK
 7. Bölüm: Teknoloji Tabanlı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
  Öğr. Gör. Önder ÇANGAL
 8. Bölüm: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Sözlükler
  Dr. Burak TÜFEKÇİOĞLU
 9. Bölüm: Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Türkçe Öğretimi
  Öğr. Gör. Bünyamin OĞUZ
 10. Bölüm: Çocuklara Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
  Öğr. Gör. Semih Alper DÜNDAR

Söz konusu yayının künye bilgileri şu şekildedir:

Boylu, E. ve İltar, L. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi – Politika, Program, Yöntem ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x